VAHOVA AE – TeamWork

Lý Đình Bảo

Product Manager

CHÂU THÀNH VŨ

Product Developer

NGUYỄN LÊ TÍNH

Digital Marketing - Video Editor

LÌU VĨNH BẰNG

SEOer - Graphic Designer

CHÂU THỊ KIM LIÊN

Digital Marketing - Photographer

VƯƠNG BÁ THÔNG

UX/UI Designer