Sắp xếp trật tự các danh mục trong trang quản trị WordPress với Admin Menu Editor

Danh sách menu trong trang quản trị Wordpress đôi khi nhiều và mất trật tự, mỗi lần làm việc đôi khi chúng ta sẽ phải lần mò rất khó chịu, vậy hãy giải quyết điều đó với bài này nhé