Hướng dẫn chuyển đổi tệp của bạn từ XD sang Figma

Những cách để giúp bạn có thể chuyển từ định dạng XD sang Sketch để phục vụ một số trường hợp đặc biệt buộc phải cần chuyển sang Figma cho nhu cầu doanh nghiệp và đối tác dễ tương tác hơn...